O stomatologii

Co pacjent wiedzieć powinien?

Słowniczek:

Dentystyka
Dentystyka [łac.], dział medycyny zajmujący się budową i fizjologią zębów oraz leczeniem chorób zębów; ob. jest używana nazwa stomatologia.

Stomatologia
Stomatologia (z greckiego stoma = usta) zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem schorzeń jamy ustnej: tkanek twardych (szczęka, żuchwa) i tkanek miękkich.

Stomatologia zachowawcza
Stomatologia zachowawcza – zajmuje się leczeniem zachowawczym zębów (bez usuwania i bez przemieszczania zębów).

Protetyka
Protetyka – dział stomatologii zajmujący się uzupełnianiem braków w uzębieniu.

Ortodoncja
Ortodoncja – dział stomatologii zajmujący się leczeniem wad zgryzu, najczęściej za pomocą specjalnych aparatów ortodontycznych stałych lub ruchomych.

Parodontologia
Parodontologia – dział stomatologii zajmujący się leczeniem chorób dziąseł, błony śluzowej podniebienia, policzków i języka.

Chirurgia stomatologiczna
Chirurgia stomatologiczna – zajmuje się głównie drobnymi zabiegami operacyjnymi w obrębie wyrostka zębodołowego i tkanek miękkich jamy ustnej. Są to zabiegi, które mogą być wykonywane w warunkach ambulatoryjnych.

Chirurgia szczękowa
Chirurgia szczękowa – zajmuje się leczeniem chorób szczęki i żuchwy, tkanek miękkich około szczękowych, gruczołów ślinowych oraz stawu skroniowo-żuchwowego. W zakresie chirurgii szczękowej prowadzi się leczenie złamań szczęki i żuchwy oraz leczenie wad rozwojowych twarzy. Leczenie przebiega głównie w warunkach szpitalnych.

Pedodoncja (stomatologia dziecięca)
Pedodoncja (stomatologia dziecięca) – zajmuje się leczeniem zębów i schorzeń jamy ustnej u dzieci.

Próchnica zębów
Próchnica zębów to proces chorobowy niszczący twarde tkanki zęba, prowadzący do ich odwapnienia i rozpadu; do czynników próchnico twórczych zalicza się bakterie, węglowodany oraz nie pełno wartościowość płytki nazębnej.

Protetyka
Wśród protez zębowych można wyróżnić dwie zasadnicze grupy:
- protezy stałe,
- protezy ruchome.
Protezy stałe są to uzupełnienia cementowane na własnych zębach. Należą tu: korony, mosty, wkłady koronowe i koronowo-korzeniowe.
Protezy ruchome to uzupełnienia wprowadzane do jamy ustnej i wyjmowane z niej przez pacjenta. Są to: protezy szkieletowe, częściowe i całkowite protezy osiadające.

Korony
Korony to uzupełnienia protetyczne trwale osadzone na oszlifowanych wcześniej zębach. Mają one zastosowanie w przypadkach znacznego, nie dającego się odbudować za pomocą materiałów do wypełnień, zniszczenia części koronowej zęba. Często służą też do poprawy estetyki, a także do lepszego utrzymania w jamie ustnej protez ruchomych. Są najbardziej rozpowszechnionym elementem mocującym mosty.
Ze względu na użyte materiały dzieli się korony na jednolite, wykonane z jednego rodzaju tworzywa i złożone, inaczej kosmetyczne, w których główna część wykonana jest z metalu, a tylko widoczna powierzchnia pokryta jest materiałem odpowiadającym barwą własnym zębom. Wśród koron jednolitych wyróżnia się korony metalowe i porcelanowe. Niegdyś wykonywane były też jednolite korony akrylowe, które obecnie stosuje się tylko jako uzupełnienia tymczasowe. Korony złożone licowane są najczęściej porcelaną lub akrylem.
Z uwagi na trwałość barwy i kształtu, doskonałą przezierność pozwalającą imitować szkliwo, a także obojętność biologiczną, za najlepszy materiał należy uznać dzisiaj porcelanę. W porównaniu z nią wprawdzie tani, ale łatwo przebarwiający, ścierający się, chłonący zapachy akryl wypada bardzo niekorzystnie.

Mosty
Most to stała proteza uzupełniająca brak od jednego do kilku zębów. Zbudowany jest z przęsła odtwarzającego czynność i kształt utraconych zębów oraz z elementów mocujących go na filarach, którymi są naturalne zęby (korzenie) otaczające lukę lub implanty. Elementami mocującymi mogą być wkłady koronowe, koronowo-korzeniowe lub korony.
Stosowanie mostów wymaga sprzyjających warunków miejscowych, a mianowicie odpowiedniej ilości i jakości dobrze rozmieszczonych (po obu stronach luki) zębów filarowych. Czasem stosuje się jeszcze tzw. mosty jednobrzeżne, które osadzone są na jednym filarze. Metoda ta nie jest jednak polecana, gdyż wcześniej, czy później wskutek przeciążenia dochodzi do rozchwiania zęba filarowego.

Protezy szkieletowe
Protezy szkieletowe należą do ruchomych uzupełnień protetycznych.Wykonuje się je przy brakach zębowych zbyt rozległych na uzupełnienie mostem. Jak sama nazwa mówi, główną ich częścią jest metalowy szkielet zaopatrzony w klamry i ciernie. Klamry odpowiedzialne są za utrzymanie protezy. Ze względu na niekosmetyczny wygląd zastępowane są ostatnio przez mocowane na koronach zasuwy i zatrzaski. Ciernie to wypustki opierające się na powierzchniach żujących zębów i przenoszące w ten sposób siły żucia przez zęby i ozębną na kości szczęk. Należy podkreślić, że jest to fizjologiczny sposób obciążania kości i stanowi niewątpliwie zaletę tego rodzaju uzupełnień. Oczywiście błona śluzowa i okostna również biorą udział w przenoszeniu sił, ale w dużo mniejszym stopniu niż ma to miejsce w protezach osiadających.

Częściowe i całkowite protezy osiadające
Protezy osiadające podobnie jak protezy szkieletowe są uzupełnieniem ruchomym. Siły żucia są tu przenoszone przez błonę śluzową i okostną na kości szczęk. Skutkiem tego jest przeciążenie kości, co z kolei przyspiesza ich resorpcję i powoduje osiadanie protezy. Proteza staje się “za duża”, a jej przyleganie do podłoża, tym samym utrzymanie coraz gorsze. Szczególnie dużo kłopotów nastręcza całkowita proteza dolna. Niestety w przypadku bezzębia alternatywą dla niej są tylko kosztowne implanty. Utrzymanie protez osiadających można poprawić przez stosowanie dostępnych w aptekach kremów lub proszków mocujących.

nasze gabinety

Gabinet Ema-Dent
Ul. Pretficza 8,
Wrocław

Pon.-Pt.: od 09:00 do 20:00
Soboty: od 10:00 do 15:00

Rejestracja: 071 / 795 60 44

Gabinet Ema-Dent
Ul. Powstańców Śląskich 159,
Wrocław
RTG

Pon.-Pt.: od 09:00 do 20:00

Rejestracja: 071 / 785 40 44